eIKON advies verricht werkzaamheden op het gebied van taxatie, onderzoek en restauratie van kunst en antiek.

Ons adviesbureau levert diensten zowel aan particulieren als aan bedrijven en instellingen.

 

 

ACHTERGROND

 

eIKON advies is van oorsprong een adviesbureauvoor organisatie- en opleidingsvraagstukken in de gezondheidszorg, het onderwijs en de gemeentelijke overheid.

Wij kunnen bogen op een brede werkervaring van meer dan 25 jaar in de genoemde sectoren.

Bij onze talrijke werkcontacten in de afgelopen jaren is het ons opgevallen dat vele instellingen en organisaties in het bezit zijn van vaak verrassend interessante kunstvoorwerpen of kunstverzamelingen. In veel gevallen gaat het om schilderijen, tekeningen en grafiek, maar ook sculpturen en antiquiteiten treft men veelvuldig aan.

 

De herkomst van deze kunstvoorwerpen en antiquiteiten is zeer divers:

 

*  Ze zijn soms door patiŽnten en bewoners of hun familieleden aan de instelling of organisatie nagelaten.

*  Het zijn enthousiaste directie- of bestuursleden geweest, die de basis hebben gelegd voor een kunstverzameling.

*  Er zijn instellingen met een eeuwenoude en rijke historie, die daardoor in het bezit zijn gekomen van waardevolle voorwerpen uit het verleden.

*      Percentageregelingen ten gevolge van nieuwbouwprojecten hebben niet zelden de mogelijkheid geboden kunstvoorwerpen aan te schaffen of te starten met een kunstverzameling.

*      Zeker niet onvermeld mogen blijven de vaak omvangrijke verzamelingen van door patiŽnten of bewoners zelf vervaardigde kunstvoorwerpen.

 

In de loop van de jaren zijn wij steeds meer geÔnteresseerd geraakt in het wel en wee van deze grote hoeveelheid voorwerpen en verzamelingen, die zelden of nooit de publiciteit halen, in weerwil van de soms zeer hoge kwaliteit er van. Wij hebben daarbij geconstateerd dat veel kunst en antiek binnen instellingen en organisaties gelukkig zorgvuldig wordt beheerd en onderhouden.

 

Er zijn echter ook voorwerpen en verzamelingen die naar onze waarneming niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Het gaat daarbij om problemen van zeer verschillende aard, zoals:

 

*   Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van een goede registratie

*   Onvoldoende of verkeerd onderhoud

*  Beschadigingen ten gevolge van stof, vocht, verkeerd onderhoud of ongelukken

*   Kwaliteitsverlies ten gevolge van onvoldoende of verkeerd beheer.

 

 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Onze belangstelling voor de gesignaleerde problematiek, onderbouwd met vele gesprekken met directieleden en bestuurders, heeft ons doen besluiten om met eIKON advies een enthousiaste en doelmatige bijdrage te gaan leveren aan de verbetering daarvan.

 

eIKON advies biedt daarbij de volgende producten en diensten aan:

 

*      Beschrijving

†††† Instellingen en particulieren zijn zich soms niet of onvoldoende bewust van wat men, kwantitatief en kwalitatief, in huis heeft, omdat een adequate beschrijving van de kunstvoorwerpen ontbreekt. Wij kunnen een uitgebreide kunsthistorisch verantwoorde beschrijving verzorgen met bijzonderheden over, onder meer, de aard van de objecten, de gebezigde technieken, de voorstelling, de datering en de kunstenaar(s).

 

*      Taxatie en registratie

†††† Ten behoeve van de verzekering van de kunstvoorwerpen kunnen wij eenmalige of periodieke taxaties en fotoregistraties verrichten.

 

*      Inspectie en onderhoud

†††† Kunstvoorwerpen zijn vaak reeds lang geleden verworven en bevinden zich al zoveel jaren op dezelfde plek in het huis dat niemand ze meer bewust waarneemt of er speciale zorg aan besteedt. Stof, vocht of verkeerde schoonmaakmiddelen richten daarbij soms ernstige schade aan. Eenmalig of periodiek kunnen wij laten onderzoeken in welke conditie de kunstvoorwerpen zich bevinden. Onze gedetailleerde rapportage zal, waar nodig, vergezeld gaan van adviezen omtrent plaatsing en onderhoud.

 

*      Restauratie

†††† Kunstvoorwerpen die, door welke oorzaak dan ook, beschadigd zijn dienen vakkundig te worden gerestaureerd om ze voor verder verval te behoeden.

††††††††† Wij kunnen zorgen voor een professionele uitvoering van dergelijke restauraties conform de normen van het Charter van VenetiŽ.

 

*      Vernieuwing

†††† Wil een kunstverzameling voor alle betrokkenen aantrekkelijk en waardevol blijven, dan moet deze kwalitatief kunnen groeien. Dit vraagt om een actief beheer, waarbij het soms gewenst is voorwerpen af te stoten of nieuwe voorwerpen aan te schaffen.

†††† Op basis van adviezen van onafhankelijke deskundigen bemiddelen wij bij de verkoop of aanschaf van kunstvoorwerpen.

††††

 

Het zal duidelijk zijn, dat voor de uitvoering van voornoemde diensten een grote mate van deskundigheid vereist is.

eIKON advies heeft dan ook in de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd van een aantal professionele specialisten, zoals:

 

*      Kunsthistorici

*      BeŽdigd taxateurs in kunst en antiek

*      Deelspecialisten op het gebied van meubelen, sculpturen, keramiek, schilderijen, tekeningen en grafiek

*      Encadreurs

*      Restauratoren

*      Specialisten verbonden aan veilinghuizen.

 

 

ORGANISATIE

 

eIKON advies is een eenmansbureau.

Eigenaar-directeur is Henk G.Th. Slijderink CMC.

De term ďeenmansbureauĒ wil niet zeggen dat alle activiteiten en projecten uitsluitend door ťťn persoon worden verricht. Er zijn samenwerkingsrelaties met diverse professionele specialisten, zodat bij alle projecten de benodigde menskracht, kwantitatief en kwalitatief, kan worden ingezet en gewaarborgd.

 

eIKON advies legt alle activiteiten en projecten van tevoren in een offerte vast. Alle contractuele projecten worden na afloop geŽvalueerd volgens de Klanten Opdracht Evaluatiemethode.

 

 

RELATIE

 

Als u het gevoel hebt dat uw belangen op een goede wijze kunnen worden behartigd door eIKON advies, kan er een wederzijds inspirerende en vruchtbare relatie ontstaan, waarbij na zorgvuldige afweging ťťn of meer van de beschreven producten of diensten kunnen worden gerealiseerd